donderdag, 22. april 2010 - 9:49 Update: 08-07-2014 1:04

Werkloosheid stijgt minder snel

Den Haag

In de periode januari-maart 2010 waren gemiddeld 472 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 6,1 procent van de beroepsbevolking.

Een jaar eerder was dit nog 4,4 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal lopende WW-uitkeringen voor het eerst in anderhalf jaar is gedaald. De daling in maart is vooral toe te schrijven aan een forse stijging van het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting. Het aantal werkzoekenden daalde bovengemiddeld bij seizoensgevoelige technische en agrarische beroepen.
Categorie:
Tag(s):