donderdag, 10. juni 2010 - 15:52

Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg ingediend

Den Haag

Er komt een nieuwe, wettelijke regeling met zorg op maat voor mensen die als gevolg van een psychische stoornis een aanzienlijk risico hebben op ernstige schade voor zichzelf of bij anderen veroorzaken.

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft, mede namens minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangt.

Het wetsvoorstel regelt dat er één rechterlijke zorgmachtiging komt met een vaste procedure. Dit betekent een enorme vereenvoudiging ten opzichte van de bestaande zeven machtigingen met verschillende, ingewikkelde procedures die voor problemen zorgen als er bijvoorbeeld vormfouten worden gemaakt. Voortaan zal een commissie de rechter adviseren over de gewenste zorg op maat.
Provincie:
Tag(s):