dinsdag, 2. maart 2010 - 17:56

Wie kent de mol

Sommige zoogdieren zie je vrijwel alleen aan de sporen die ze achterlaten. Dat geldt zeker voor mollen. Iedereen kent molshopen maar slechts weinigen zien wel eens een mol.

Zoogdieratlas.nl probeert alle zoogdieren in kaart te brengen, dus ook de mollen en doet nu een opmerkelijke oproep: als u een molshoop ziet, geef het dan aan ons door via Zoogdieratlas.nl!

Onlangs is het project Zoogdieratlas.nl in Gelderland van start gegaan. Hierin worden alle in het wild levende zoogdieren in Gelderland in kaart gebracht. Ook waarnemingen van molshopen zijn zeer waardevol voor de atlas. In iedere provincie is nu een zoogdieratlas project aan de gang. Ook in Gelderland willen we zoveel mogelijk waarnemingen van zoogdieren verzamelen.

De initiatiefnemers van de zoogdieratlas roepen iedereen nu dus op molshopen door te geven op www.zoogdieratlas.nl <http://www.zoogdieratlas.nl/> zodat straks voor deze soort duidelijk is waar deze voorkomt. Er zijn al heel wat waarnemingen van mollen doorgegeven maar zoals te zien op het kaartje op de site is dat zeker nog niet voor heel Nederland het geval. Dus zijn meer waarnemingen welkom!

Niet alle zoogdieren zijn makkelijk te herkennen, maar over de mol is meestal geen verwarring. Iedereen kent ze wel, de aarden bulten in tuinen, weilanden maar ook in stadsparken en middenbermen van wegen. Elke winter vallen de grote hoeveelheden molshopen op maar zeker nu, na de wat stevigere vorstperiodes, is dat het geval.

Mollen graven achter hun prooi, regenwormen en andere bodemdiertjes aan. Aan het begin van de winter vluchten de wormen voor de kou, dieper de grond in en de mol graaft er achteraan. Dieper graven van nieuwe gangen levert grond op die ze kwijt moeten. Wanneer het weer warmer wordt, kruipen de regenwormen weer richting aardoppervlak. De mol gaat er ook dan weer achteraan, graaft nieuwe gangen en werpt dus extra hopen op.

De mol leidt een solitair bestaan. Alleen in de paartijd vormen ze paartjes. De rest van het jaar leeft de mol alleen in zijn gangenstelsel. Dat stelsel verdedigt hij of zij ook flink tegen andere mollen. Daarom heeft het ook weinig zin mollen te bestrijden: als de mol geklemd is, zal er in het algemeen binnen 24 uur een nieuwe mol in zijn gangen zitten. Om het nog erger te maken, willen die nieuwkomers ook nog wel eens het overgenomen gangenstelsel bijwerken; nog meer hopen dus.

Ook waarnemingen van andere zoogdieren als ree, haas, eekhoorn en egel zijn trouwens welkom. Zo wordt ‘online’ gewerkt aan een steeds beter beeld van de zoogdieren in Gelderland. Op Zoogdieratlas.nl zijn de kaarten en meer informatie te vinden.

De zoogdieratlas van Gelderland is een samenwerking van Provincie Gelderland, Het Geldersch Landschap, Stichting Landschapbeheer Gelderland, Vleermuiswerkgroep Gelderland, Stichting Staring Advies en initiatiefnemer de Zoogdiervereniging.
Provincie:
Tag(s):