donderdag, 20. mei 2010 - 11:20

Winter fors duurder voor Limburg

Maastricht

De afgelopen strenge winter pakt financieel voor de Provincie Limburg een flink stuk duurder uit dan begroot. Het gaat in totaal om 1,3 miljoen euro meerkosten ten opzichte van een normale winter.

Dit blijkt uit een evaluatieverslag dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. De Provincie is € 770.000,- meer kwijt aan gladheidbestrijding, € 430.000,- aan noodmaatregelen rond de beschadigde stadsautoweg Heerlen (N281) en naar verwachting € 106.000,- aan schadeclaims door steenslag op de stadsautoweg Heerlen (N281).

Een ‘normale‘ winter kost de Provincie aan gladheidbestrijding bijna 1,2 miljoen euro. Door de strenge winter van 2009/2010 is dit bedrag opgelopen tot bijna 2 miljoen euro. De reden hiervan is niet alleen omdat de vorstperioden langer waren dan normaal maar ook doordat er voortdurend temperatuurschommelingen waren rond het vriespunt, gepaard gaande met allerlei vormen van neerslag. Hierdoor moest veel vaker worden uitgerukt voor gladheidbestrijding op 450 kilometer wegen en 700 kilometer fietspaden waarvoor de Provincie verantwoordelijk is.

Door de strengere winter heeft het asfalt flink geleden. Naast de reeds eerder gemelde winterschade aan de stadsautoweg Heerlen moet de Provincie ook op enkele andere wegen het asfalt repareren. Het gaat hierbij slechts om 4.500 vierkante meter wegdek op een totale oppervlakte van 3,8 miljoen vierkante meter. Dat is minder dan eentiende procent van het totale oppervlak. Hieruit mag worden afgeleid dat het met de conditie van de provinciale wegen in Limburg “ met uitzondering van de N281“ wel snor zit. Zoals bekend, wordt de N281 op dit moment versneld aangepakt.

Doordat de toplaag van de N281 afgelopen winter moest worden verwijderd als gevolg van aanzienlijke vorstschade hebben veel automobilisten te maken gekregen met schade aan hun voertuigen. Die is veroorzaakt doordat automobilisten zich niet aan de maximum snelheid hebben gehouden en rechtsrijdende voertuigen inhaalden. Hierdoor ontstond schade door steenslag. Op dit moment zijn in totaal 138 schadeclaims ingediend bij de Provincie voor een totaalbedrag van € 81.000,-. Maar er worden nog steeds claims ingediend. Er wordt rekening mee gehouden dat er nog 50 schadeclaims voor een bedrag van in totaal € 25.000,- bij komen. Overigens is de N281 de enige provinciale weg met zogeheten ZOAB-asfalt. Dit soort asfalt is gevoeliger voor weersomstandigheden zoals we die afgelopen winter hadden.
Provincie:
Tag(s):