donderdag, 3. juni 2010 - 17:06

Wisseling van de wacht Provinciale Staten Drenthe

Assen

Provinciale Staten van Drenthe hebben tijdens de Provinciale Statenvergadering Henk van der Scheer (63 jaar) geïnstalleerd als nieuw statenlid. Van der Scheer volgt Henk Lammers op als statenlid voor het CDA. Henk Lammers nam tijdens dezelfde vergadering afscheid, hij is wethouder geworden voor het CDA in de gemeente De Wolden. Henk Lammers was drie jaar lid van Provinciale Staten.

De politiek is de in Schoonebeek woonachtige Henk van der Scheer niet vreemd. Van 1994 tot 1998 was hij raadslid bij de voormalige gemeente Schoonebeek en na de gemeentelijke herindeling was hij van 1998 tot 2002 raadslid bij de gemeente Emmen.

Omdat hij merkte dat hij door tijdgebrek het raadslidmaatschap niet kon combineren met zijn directeurschap van de Havo/VWO afdeling van het Hondsrug College te Emmen nam hij in 2002 tijdelijk afscheid van de politiek. Sinds enige tijd geniet Van der Scheer van zijn prepensioen en heeft hij weer volop gelegenheid om politiek actief te zijn.

Henk van der Scheer wil zich in Provinciale Staten inzetten voor een transparant provinciaal bestuur. Hij heeft het voornemen niet alleen de belangen van de huidige generatie te behartigen maar wil bij zijn politieke activiteiten duidelijk ook de behoeften van komende generaties laten meewegen. Van der Scheer treedt toe tot de Statencommissie Omgevingsbeleid.
Provincie:
Tag(s):