maandag, 3. mei 2010 - 12:02 Update: 08-07-2014 1:04

Woekerpolisakkoord Delta Lloyd wankelt

Het in september 2008 met Delta Lloyd gesloten woekerpolisakkoord wankelt omdat de verzekeraar nog steeds geen afspraken heeft gemaakt met Stichting WPC (Woekerpolis Claim) over de verdere uitwerking van dit akkoord.

Bovendien is er ondanks talloze gesprekken nog steeds geen duidelijkheid over de verdeling van de zogenoemde stroppenpot van € 30 miljoen voor polishouders in een schrijnende situatie.

Stichting WPC wil dat Delta Lloyd vóór 15 juni aanstaande alsnog tot nadere afspraken hierover komt. Zo niet, dan zal WPC haar achterban raadplegen over de tegen Delta Lloyd te nemen stappen. Daarbij is zelfs de mogelijkheid niet uitgesloten dat dit leidt tot ontbinding van de met Delta Lloyd gesloten overeenkomst.

Het woekerpolisakkoord met Delta Lloyd uit september 2008 is het eerste in een rij van regelingen met grote verzekeraars. De overeenkomst gaat ervan uit dat de belangenorganisaties nog nadere afspraken maken met Delta Lloyd over de precieze manier waarop de compensatie voor klanten moet worden berekend.

De verzekeringsmaatschappij heeft al eens in strijd daarmee gehandeld toen er voorlopige compensatie-overzichten aan klanten zijn verstuurd, zonder dat sprake was van afstemming met de stichtingen over de berekeningswijze.

Ook het uitblijven van een nadere invulling van de regeling voor polishouders in een schrijnende situatie is Stichting WPC een doorn in het oog. De stichting heeft al verschillende malen vergaande, concrete voorstellen aan Delta Lloyd en de andere verzekeraars gedaan.

Met uitzondering van AEGON is nog geen zicht op overeenstemming hierover. Dit ondanks onderhandelingssessies met zowel individuele verzekeraars als met een door hen gezamenlijk naar voren geschoven advocaat.

Voorzitter Jeroen Wendelgelst van Stichting WPC: “Wat WPC betreft, is het vijf voor twaalf. Als Delta Lloyd niet snel over de brug komt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de houdbaarheid van de getroffen schikking.

Mocht er vóór 15 juni geen getekend akkoord met Delta Lloyd liggen over de nadere uitwerking daarvan, dan gaan we onze achterban concrete opties voorleggen, waaronder de mogelijkheid om de overeenkomst te laten ontbinden. Zoals altijd heeft de achterban van WPC hierin het laatste woord en is dat woord wet.”
Categorie:
Tag(s):