dinsdag, 16. februari 2010 - 22:03

Wordt het geheim van het grootste hunebed ontrafeld?

Borger

Op 19 februari a.s. wordt van het grootste hunebed van Nederland een bodemscan gemaakt met een zogenoemde Groundtracer. De scan wordt uitgevoerd in opdracht van het Hunebedcentrum, dat op steenworp afstand van het grootste hunebed is gelegen. Het doel van het onderzoek is, om erachter te komen of er zich in en om het hunebed nog archeologische vondsten in de bodem bevinden.

Het Groundtraceronderzoek geeft naar verwachting antwoord op de vraag of er in de bodem nog artefacten te vinden zijn en zo ja, op welke plekken. De scan is een non-destructief onderzoek. Dat wil zeggen, dat er geen bodemverstoring plaatsvindt.

Een jaar geleden is vanuit het Hunebedcentrum de wens geuit om het grootste hunebed van Nederland op te graven. In beperkte, voornamelijk archeologische, kring is deze wens becommentarieerd door voor- en tegenstanders. Een van de argumenten van de tegenstanders — opgraven is vernietigen van het bodemarchief — is bij het komende onderzoek niet in het geding. Wel kan met de bodemscan worden bepaald of een opgraving eigenlijk wel de moeite loont.

De Groundtracer is een robot, die signalen van bodemelementen omzet in leesbaar en te interpreteren kaarten. Het onderzoek neemt naar verwachting een hele dag in beslag. Van het Groundtraceronderzoek worden opnamen gemaakt voor een documentaire, die het Hunebedcentrum maakt onder de titel 'Het geheim van het grootste hunebed'.
Provincie:
Tag(s):