dinsdag, 23. februari 2010 - 21:35

WOZ-beschikking 2010 komt eraan in Meppel

Meppel

Aanstaande zaterdag 27 februari valt de WOZ-beschikking 2010 bij alle bezitters van onroerend goed in de gemeente Meppel op de deurmat. Als uitvoerder van de Wet WOZ stelt de gemeente de waarde van onroerend goed binnen de eigen gemeentegrenzen vast.

De gemeente stelt de waarde van onroerend goed vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Leidraad bij het bepalen van de waarde zijn de verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen in de gemeente of buurgemeente(n). Volgens de Wet WOZ ligt de waardepeildatum altijd één jaar voor het geldende belastingjaar. Voor de WOZ-beschikking 2010 is dat dus 1 januari 2009.

Door de economische ontwikkelingen – in met name 2009 - verwachten veel mensen waarschijnlijk een daling van de WOZ-waarde 2010. Dit is echter niet realistisch omdat de marktontwikkeling van het afgelopen jaar pas mag worden meegenomen voor de WOZ-waarde van het belastingjaar 2011. Bij de vaststelling van de WOZ-waarde voor dit jaar draait het om de marktontwikkeling van 2008. In de eerste helft van 2008 was er nog sprake van een gemiddelde landelijke prijsstijging. Deze gemiddelde prijsstijging wordt niet helemaal ongedaan gemaakt door de gemiddelde prijsdaling in de tweede helft van 2008. Belangrijk om te benadrukken is dat het om een landelijk gemiddeld beeld gaat. De cijfers kunnen per gemeente, per buurt of zelfs per type woning verschillen.

De Wet WOZ staat dus niet toe dat de gemeente nu al rekening houdt met de dalende markt na 1 januari 2009. Een andere reden om realistisch en correct met de WOZ-waarde om te gaan, is het feit dat deze informatie ook door onder meer hypotheekverstrekkers en verzekeraars als uitgangspunt wordt gehanteerd. Daarom is het voor alle betrokken partijen van groot belang om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. De specifieke verkoopcijfers die de gemeente bij de waardering van elk pand heeft gebruikt, staan vermeld in een taxatieverslag. Dit kan door belanghebbenden zowel digitaal als schriftelijk bij de gemeente worden opgevraagd.
Provincie:
Tag(s):