woensdag, 27. januari 2010 - 15:58

Wrakingsverzoek in Passage-zaak afgewezen

Amsterdam

Een wrakingsverzoek van de verdediging in de zaak Passage is woensdag door de rechtbank Amsterdam afgewezen. Volgens de wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam hebben de rechters in deze zaak geen blijk van vooringenomenheid gegeven en is van partijdigheid geen sprake.

Kroongetuige La S.
De verdediging vroeg de rechtbank om deelonderzoeken naar enkele onopgeloste moordzaken aan het dossier toe te voegen. Die zaken zijn niet als zodanig ten laste gelegd, maar de kroongetuige La S. heeft daarover wel verklaard. De verdediging wilde de verklaringen aan de hand van de deelonderzoeken toetsen.

Mocht de rechtbank hier niet mee instemmen dan dienden de verklaringen van getuige op dit punt op voorhand van het bewijs uitgesloten te worden. De rechtbank heeft deze verzoeken van de verdediging afgewezen. Daarmee had de rechtbank volgens de advocaten blijk gegeven van vooringenomenheid en is daarop gewraakt.

De wrakingskamer concludeert dat er geen sprake is van vooringenomenheid bij de rechters. De rechtbank heeft zich niet uitgelaten over de betrouwbaarheid van de kroongetuige maar deze juist uitdrukkelijk in het midden gelaten.

Weliswaar heeft de rechtbank onderkend dat er een verdedigingsbelang is bij toevoeging van die zaaksdossiers aan de stukken, omdat dit een mogelijkheid tot toetsing van de betrouwbaarheid van deze getuige oplevert.

De rechtbank heeft dat belang echter niet op laten wegen tegen het opsporingsbelang en het belang van de voortgang van het proces.
Provincie:
Tag(s):