zaterdag, 17. juli 2010 - 12:37

Zandzakken versterken kade Helenavaart na noodweer

Venlo

Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Aa en Maas hebben maatregelen genomen om de situatie in de Helenavaart de komende dagen beheersbaar te houden. De wateraanvoer blijft verminderd tot de bomen en takken verwijderd worden en medewerkers versterken de kade met zandzakken, zodat de instroom van water in de Mariapeel zoveel mogelijk wordt beperkt. Er vindt overleg plaats met de gemeente Deurne over het structureel oplossen van de zwakke kadewand.

De storm van woensdagavond heeft flinke schade veroorzaakt bij de Helenavaart tussen Helenaveen en Griendtsveen. Er zijn veel bomen en takken in de Helenavaart terecht gekomen, waardoor het water lokaal wordt opgestuwd. Ook hebben omgewaaide bomen flinke gaten in de kade geslagen. Water van de Helenavaart sijpelt de Mariapeel in. De Helenavaart vervult voor Waterschap Peel en Maasvallei een belangrijke functie voor de wateraanvoer naar het achterland.

De waterschappen en de gemeente Deurne gaan de bomen en takken de volgende week verwijderen. De waterschappen handhaven de huidige wateraanvoer in het Helenavaart om opstuwing van water zoveel mogelijk te verminderen. Het peil van de Helenavaart was vrijdagochtend wat gezakt. Minder water betekent minder druk op de kade. Hierdoor blijft deze meer stabiel. De verminderde wateraanvoer heeft geen gevolgen voor het achterland (benedenstrooms). Waterschap Peel en Maasvallei houdt het watersysteem scherp in de gaten. Er speelt een capaciteitsprobleem bij de aannemers in het land. Door de storm is overal groot materieel en mankracht nodig om ontwortelde en afgeknapte bomen te ruimen. Woonhuizen en wegen hebben prioriteit.
Provincie:
Tag(s):