maandag, 29. maart 2010 - 20:55

Zeerovers steeds vaker in het nauw gedreven

Den Haag

Door de antipiraterij-acties van de Nederlandse Marine worden zeerovers voor de kust van Somalië steeds vaker in het nauw gedreven.

Nadat het marinefregat gisteren 12 piraten wist te pakken, kwam het gisteravond en vanochtend nog 2 keer succesvol in actie. Deze keer werden de piraten 850 kilometer ten noorden van de Seychellen op ongeveer 950 kilometer uit de Somalische kust tot stoppen gedwongen.

Gisteravond ontdekte de Tromp daar een aanvalsboot en moederschip met in totaal 7 personen aan boord. Dichterbij gekomen werd zichtbaar dat vanuit beide scheepjes piraterijattributen, zoals ladders en wapens, overboord werden gegooid. Omdat ze niet gelinkt konden worden aan een kaappoging, restte de bemanning van de Tromp niets anders dan de opvarenden te voorzien van voldoende brandstof en voedsel om de kust van Somalië te halen.

Overgave

Hetzelfde gebeurde vandaag met 10 piraten. Zij werden door de Tromp, in samenwerking met een Zweeds patrouillevliegtuig, aangetroffen in een moederschip en 2 aanvalsboten. Ook zij dropten verdacht materiaal in het zeewater. Bij het zien naderen van de mariniers van het boardingteam gaven de piraten zich over. Aan boord van het moederschip lagen 10 vaten met elk 200 liter dieselolie, waarvan de marinebemanning er 8 onbruikbaar maakte. Beide aanvalsboten zijn vernietigd door Hr. Ms. Tromp.

Opsomming

Momenteel zijn er door de Europese Unie, binnen Operatie Atalanta, meer dan 131 piraten ontwapend. De Fransen en Spanjaarden nemen beiden 35 piraten voor hun rekening en Hr. Ms. Tromp heeft 61 piraten gepakt. Door het ontwapenen van de piraten en het vernietigen van de aanvalsboten, zijn diverse aanvallen op koopvaardijschepen voorkomen. Hierdoor wordt het voor koopvaarders veiliger om langs het Somalisch Bassin te varen.
Provincie:
Tag(s):