vrijdag, 19. februari 2010 - 11:29

Zeeuwse overheden werken samen aan gebiedsontwikkeling Veerse Dam

Zeeuwse overheden willen het gebied rond de Veerse Dam aantrekkelijker maken voor toeristen. Om hiermee een begin te maken hebben de Zeeuwse overheden 17 februari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De ondertekenaars zijn: de Provincie Zeeland, de gemeenten Noord-Beveland en Veere, het Waterschap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat.

Met deze samenwerkingsovereenkomst kunnen de gesprekken met de ondernemers beginnen over hun wensen en mogelijkheden op de nieuwe locaties. Tevens kan er een begin gemaakt worden met de planvorming voor inrichting van het openbaar gebied rond de Veerse Dam.

De samenwerkingsovereenkomst legt de uitgangspunten en afspraken, taken en bevoegdheden van de overheden vast, en verlenen daarmee medewerking aan de ontwikkeling rond de Veerse Dam. De overeenkomst biedt ruimte om ongewisse zaken nader uit te zoeken.

In het project willen de betrokken overheden onderstaande onderwerpen aanpakken:

- aansluiting van de N57 op de Veerse Dam aan Veerse zijde,
- aanpassing van de infrastructuur langs Veerse Dam en de Schotsmanweg,
- versterking van landschap en recreatieve natuur rond de Veerse Dam en de Schotsman.
- verplaatsing van twee horecaondernemers aan Veerse zijde:
o restaurant - nieuw op te richten als tophotel/restaurant/wellnesscentra
- naar een locatie in het meer aan Noord- Bevelandse zijde
o cafetaria - nieuw op te richten als brasserie/cafetaria en aan waterrecreatie gerelateerde kleinschalige detailhandel
- naar een locatie aan het meer
- ruimte bieden voor een duikhotspot aan de Veerse Dam.
Provincie:
Tag(s):