dinsdag, 24. augustus 2010 - 14:56

Zestigkilometerzones voor veiliger buitengebied Haaksbergen

Haaksbergen

De gemeente wil het aantal ongevallen in het fraaie landelijke buitengebied van Haaksbergen tot een minimum beperken. 'Daarom zijn en worden er op diverse plekken zogeheten zestigkilometerzones aangelegd. Binnenkort wordt begonnen met het gebied ten zuiden van Buurse', meldt de gemeente.

Zestigkilometerzones zijn gebieden waar het verkeer niet sneller mag rijden dan zestig kilometer per uur. Om de verkeersveiligheid te verhogen, worden die overal in het buitengebied in ons land aangelegd. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de verschillende snelheidsbeperkende maatregelen in een dergelijke zone ervoor zorgen dat er minder en minder ernstige ongevallen plaatsvinden.

Ook in Haaksbergen zijn zestigkilometerzones gerealiseerd. Het gebied tussen de Hengelosestraat en de Goorsestraat en het stuk buitengebied ten noorden van Buurse zijn al als zestigkilometerzone ingericht. Nu is het dus de beurt aan Buurse-zuid, het gebied ten zuiden van de Buurserstraat, Haaksbergerstraat en Alsteedseweg. Een groot gebied, dat om die reden ook in twee keer wordt aangepakt. Nu de westelijke helft, volgend jaar de oostelijke helft.

Het westelijk deel is het gebied tussen de bebouwdekomgrens, de Oldenkotsedijk, de provinciegrens en de N18. Hier gaat nog dit jaar de schop de grond in. Na de winter kan dan in 2011 gestart worden met het oostelijke deel, tussen de Oldenkotsedijk, de Buurserstraat en de Duitse grens. Als deze gebieden ingericht zijn, dan volgen nog delen rondom De Hoeve en enkele stukken tussen de nieuwe Noordsingel en de zandwinning.

Vanwege de gebiedsgrootte en de beperkte middelen, hebben burgemeester en wethouders onlangs besloten de zestigkilometerzones sober in te richten. Dat betekent dat er alleen verkeersborden en snelheidsverlagende plateaus (drempels) worden aangelegd. Buiten de al ingerichte zones, zijn ook al verschillende drukkere wegen als zestigkilometerweg ingericht. Op de verkeersaders - voornamelijk de provinciale wegen — blijft uiteraard een snelheidslimiet van tachtig kilometer per uur van kracht.
Provincie:
Tag(s):