donderdag, 14. januari 2010 - 21:40

Zonder drainage minder complicaties bij operatie van alvleesklierkanker

Amsterdam

In Nederland en veel andere landen krijgen patiënten die geopereerd moeten worden vanwege alvleesklierkanker voorafgaand aan de operatie standaard galwegdrainage. Daarbij herstelt men de afsluiting van galweg naar lever; doel is verbetering van de conditie van de patiënt.

Door drainage neemt echter ook de kans op complicaties sterk toe, zo blijkt uit de resultaten van een onderzoek van het AMC, die morgen verschijnen in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine. De onderzoekers pleiten dan ook voor aanpassing van de behandeling: direct opereren zonder galwegdrainage.

Bij patiënten met alvleesklierkanker dreigt de tumor vaak de galweg af te sluiten. Dat kan verholpen worden door plaatsing van een stent (een dun plastic buisje in de galweg), die de galafvoer herstelt.

Binnen enkele weken verbetert de conditie van de patiënt, vervolgens kan de tumor operatief worden weggehaald. Drainage is nodig, zo werd tot nu toe aangenomen, omdat de negatieve gevolgen van galwegafsluiting het risico op complicaties tijdens de operatie zouden vergroten.

Het tegendeel blijkt waar. Onderzoekers onder leiding van
prof.dr. D.J. Gouma, hoofd van de afdeling Chirurgie van het AMC, ontdekten dat patiënten die galwegdrainage ondergingen juist veel vaker complicaties kregen dan mensen die geopereerd werden zonder voorafgaande drainage.

Ter illustratie: in de drainagegroep was het percentage patiënten met complicaties 74, tegen 39 in de direct-opererengroep. Het aantal complicaties ná de operatie was in beide groepen vrijwel gelijk. De onderzoekers pleiten daarom voor het wijzigen van de behandelstrategie.

Patiënten met een galwegafsluiting leiden aan geelzucht. Gal en afbraakproducten van de lever komen niet in de darm maar in de bloedbaan terecht. Het gevolg is dat leverfuncties verstoord raken, de afweer minder goed werkt en de algehele voedingstoestand en conditie van de patiënt sterk achteruitgaat.

Wordt de galafvoer van lever naar darm hersteld, dan verdwijnt de geelzucht binnen enkele dagen. Leverfuncties en algehele conditie verbeteren binnen enkele weken en de patiënt neemt weer in gewicht toe.
Categorie:
Tag(s):