vrijdag, 19. februari 2010 - 22:34

Zoon moet zich melden bij OM na hulp bij zelfdoding

Amsterdam

Naar aanleiding van de documentaire 'De laatste wens van Moek' (Netwerk, 8 februari jl.) moet de zoon van Moek zich op 23 februari melden bij de het OM. Hij mag zich daarbij laten bijstaan door een advocaat.

Moek was 99 jaar en achtte haar leven voltooid. Mevrouw Heringa leed niet aan een ernstige ziekte, maar wilde niet meer verder leven omdat zijn haar leven voltooid vond. Haar lopen en zien gingen achteruit en zij wenste geen 100 jaar meer te worden. Daarom vroeg zij haar huisarts om hulp bij zelfdoding.
De arts begreep haar wens, maar vond dat zij - naar de maatstaven van de wet - niet in aanmerking kon komen voor hulp. Versterven, stoppen met eten en drinken, zou de enige optie zijn. Dat wilde zij niet.

Albert Heringa kon de diepgevoelde wens van zijn moeder zeer goed invoelen en besloot haar te helpen. Mevrouw had zelf al een voorraad pillen aangelegd, deze was echter niet voldoende. Haar zoon heeft haar de benodigde overige medicatie aan haar verschaft en haar gefilmd toen zijn de pillen innam.

Hulp bij zelfdoding door een niet-arts is in Nederland strafbaar.
Categorie:
Tag(s):