vrijdag, 8. januari 2010 - 16:40

'Zoutloket' Rijkswaterstaat gaat zout verdelen

Den Haag

Rijkswaterstaat doet er alles aan om het extra strooizout van AkzoNobel en Frisia in de komende dagen naar de plekken met zouttekorten te distribueren. ‘Rijkswaterstaat heeft, met provincies en gemeenten, daartoe een 'zoutloket' ingesteld’, meldt het ministerie van Verkeer en Waterstaat vrijdagmiddag.

’Vraag en aanbod’
Dit loket coördineert de vraag en het aanbod van zout in Nederland, zodat dit optimaal wordt ingezet. Voor lokale tekorten wordt eerst lokaal gezocht naar oplossingen. Zo zijn lokale wegen geschikt voor alternatieve strooimiddelen zoals pekel, zand en eventueel grit.

Voldoende zout tot dinsdag
Er is tot en met de avondspits op maandag voldoende strooizout beschikbaar om de belangrijkste wegen in Nederland volledig te bestrooien. Dit concludeert Rijkswaterstaat op grond van de weersverwachting, de inzet van alternatieve strooimiddelen en de aanvoer van extra strooizout door Frisia en AkzoNobel.

Alle belangrijke Rijks-, provinciale en lokale wegen kunnen tot en met maandag net als nu bestrooid worden. Plaatselijke ongemakken kunnen blijven bestaan, maar van ernstige verkeershinder door een tekort aan strooizout is tot en met maandag geen sprake.

Vooruitzicht
Met het nieuwe aanbod van zout is van een dreigend zouttekort tot en met maandag geen sprake meer. Rijkswaterstaat bereidt zich met de andere wegbeheerders voor op een mogelijk tekort in de periode daarna.

Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer strooizout en het gebruik van alternatieve strooimiddelen. Op basis van de weersverwachting van het KNMI en de dan beschikbare zoutvoorraad, wordt de komende dagen beoordeeld hoe de verkeerssituatie vanaf dinsdag zal zijn.
Provincie:
Tag(s):