zaterdag, 20. februari 2010 - 10:25

Zoutvoorraad weer op peil

De Zeeuwse wegbeheerders (Rijkswaterstaat, Provincie, waterschappen, Zeeland Seaports en NV Westerscheldetunnel) hebben weer voldoende zout om de wegen in Zeeland te strooien.

Sinds 4 februari is een aantal keer beperkt gestrooid omdat de bodem van de zoutvoorraad in zicht kwam.

Enige tijd werden alleen de belangrijkste wegen, zoals onder andere hoofd(bus)routes voor openbaar vervoer en calamiteitenroutes gestrooid. Hierbij streefden de wegbeheerders ernaar deze routes in de provincie toegankelijk te houden. De wegbeheerders hebben met het aanvul-len van de zoutvoorraad en met de redelijke gunstige weersverwachtingen nu genoeg strooizout om volgens het normale strooipatroon de gladheid te bestrijden.

Doordat de wegbeheerders niet alle wegen meer konden strooien, werd er veel aanpassings-vermogen van de weggebruiker gevraagd. Die zocht geregeld de actuele verkeerssituatie op via de sites van de diverse wegbeheerders en belangrijker nog; hij paste zich aan de situatie aan.

Alle Zeeuwse wegbeheerders willen daarom de weggebruikers bedanken voor hun begrip en oplettendheid.
Provincie:
Tag(s):