donderdag, 26. augustus 2010 - 9:22 Update: 08-07-2014 1:03

Zure regen voorbij, gevolgen in vennen niet

Nijmegen

De luchtkwaliteit is de laatste twintig jaren sterk verbeterd door maatregelen om zure regen tegen te gaan.

Er zitten minder stikstof- en zwavelverbindingen in de lucht en de regen. De waterkwaliteit is daardoor ook sterk verbeterd. Toch heeft de zure regen nog altijd invloed, blijkt uit een vergelijking van de waterkwaliteit in 68 Nederlandse vennen. Het water werd in 1983/'84 onderzocht en tussen 2000 en 2006 opnieuw. Vier vennen werden tussen '78 en 2006 elke vier jaar onderzocht.

Blijven baggeren

Hein van Kleef van het Institute for Water and Wetland Research (IWWR) van de Radboud Universiteit Nijmegen stelde met collega's vast dat de chemische samenstelling van het water verbeterde wat betreft zuurgraad. Ze vonden minder schadelijke concentraties van stikstof, zwavel en aluminium. Maar tegelijkertijd werd het water voedselrijker en troebeler. Dit komt waarschijnlijk door een versnelde biologische afbraak van afgestorven plantenresten daterend uit het zure-regen-tijdperk. Zolang deze stoffen in ruime mate in de bodem van de vennen voorhanden zijn, zal het volledige herstel langs natuurlijke weg nog lang duren.

De onderzoekers raden daarom aan om door te gaan met ingrepen als het uitbaggeren van vennen, zeggen zij in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Pollution.
Categorie:
Tag(s):