woensdag, 7. juli 2010 - 22:36

Zwartewaterland mag maatregelen tegen drankkeet niet uitstellen

Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland moet op korte termijn een beslissing nemen welke maatregelen zij neemt tegen een drankkeet in de gemeente.

De gemeente mag niet wachten met een beslissing hierover tot een definitieve uitspraak van de Raad van State in het geschil dat zij heeft met Koninklijke Horeca Nederland. Dat heeft de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak naar aanleiding van een spoedverzoek van de gemeente.

Het gemeentebestuur van Zwartewaterland had in maart 2009 een verzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afgewezen om op te treden tegen een jongerenkeet in de gemeente. De afdeling Kampen/Zwartewaterland van KHN had de gemeente gevraagd maatregelen te nemen tegen de keet, omdat er sprake zou zijn van een volwaardig café, terwijl de keet niet beschikt over een drank- en horecavergunning.

Het gemeentebestuur is van mening dat het hier gaat om een 'verlengde huiskamer' waarvoor geen vergunning nodig is. Volgens het gemeentebestuur komt een vaste vriendengroep van ongeveer 16 personen iedere week op zaterdagavond in de keet en worden de consumpties op basis van een rooster bij toerbeurt verzorgd door twee jongeren. De aanwezige jongeren betalen vervolgens niet voor de alcoholhoudende drank, aldus het gemeentebestuur.

De rechtbank in Zutphen heeft in april jl. KHN in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de keet op grond van de Drank- en Horecawet wel een vergunning nodig heeft. Volgens de rechtbank is er geen sprake van het 'anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank'. Als de jongeren op avonden vrij willen kunnen drinken, dan zullen ze een keer de boodschappen moeten betalen, aldus de rechtbank.

Het gemeentebestuur is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal later een definitief, inhoudelijk oordeel vellen over deze kwestie. In afwachting hiervan, heeft het gemeentebestuur de Raad van State met spoed verzocht de uitspraak van de rechtbank voorlopig te schorsen, om in de tussentijd geen maatregelen te hoeven nemen.

Dit verzoek heeft de Raad van State nu afgewezen. Volgens de Raad van State heeft het gemeentebestuur 'onvoldoende spoedeisend belang' bij deze zaak. Als het gemeentebestuur optreedt tegen de drankkeet heeft dit tot gevolg dat er geen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. 'Dit heeft geen onomkeerbare gevolgen', aldus de Raad van State.
Provincie:
Tag(s):