donderdag, 27. mei 2010 - 15:55

Zwemclub Eemsrobben krijgen tijdelijke subsidie

Delfzijl

Zwemclub De Eemsrobben krijgt van de gemeente Delfzijl subsidie van 5.000 euro voor het jaar 2010. Het gaat om een tijdelijke subsidie, die voor een maximale termijn van drie jaar is vastgesteld.

De zwemclub krijgt deze subsidie, omdat zij met een oplopend begrotingstekort te maken kreeg, waardoor het voorbestaan van de club in het geding kwam. Uit onderzoek van de financiële stukken, die de club heeft aangeleverd, is gebleken dat exploitatie de afgelopen drie jaar relatief gezond was en werd afgesloten met een positief saldo.

Met het in gebruik nemen van het nieuwe zwembad sluit de club het jaar 2010 echter af met een tekort. Na analyse van de financiële situatie blijkt dat de vereniging moet werken aan oplossingen, die de exploitatie van de zwemactiviteiten weer gezond te maken.

De richting van deze oplossingen is afgestemd met de gemeente Appingedam in verband met de subsidieaanvraag van de Damster zwemclub ZPCA. Om deze periode te overbruggen verleent de gemeente de tijdelijke subsidie, die afloopt in 2012. Naast de 5.000 euro voor 2010 stelt de gemeente voor 2011 en 2012 bedragen van respectievelijk 3.000 en 2.000 euro ter beschikking.
Provincie:
Tag(s):