vrijdag, 21. december 2012 - 10:37 Update: 03-07-2014 1:03

Aantal deelnemers Burgernet in Terneuzen verdubbeld

Aantal deelnemers Burgernet in Terneuzen verdubbeld
Foto: Archief FBF.nl

Vanuit de gemeente Terneuzen zijn in de eerste drie weken van december 728 aanmeldingen binnengekomen bij Burgernet. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met het totale aantal aanmeldingen dat tussen september 2011 en december 2012 is gedaan.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, politie en bewoners om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Uit de cijferadministratie van Burgernet blijkt dat het systeem op 19 december dit jaar 1433 deelnemers uit de gemeente Terneuzen had. Eind november 2012 waren dat er 705. De gemeente Terneuzen stuurde deze maand aan alle huishoudens een brief van de burgemeester, waarin ze worden geïnformeerd over twee nieuwe systemen die de overheid inzet voor de veiligheid: Naast Burgernet gaat het om NL-Alert. De verspreiding van de brieven is enkele weken geleden begonnen. Mensen die zich voor Burgernet hebben aangemeld, krijgen via de telefoon, mail of sms een opsporingsbericht van de politie, zodat ze kunnen uitkijken naar vermiste personen, voertuigen of verdachten van misdrijven. Belangstellenden kunnen zich aanmelden als deelnemer via www.burgernet.nl. NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met dit systeem worden mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht geïnformeerd. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Voor NL-Alert hoeven mensen zich niet aan te melden. Daarom is niet bekend hoeveel inwoners van de gemeente Terneuzen zich inmiddels hebben aangemeld voor dit systeem. Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet de mobiele telefoon op een bepaalde manier worden ingesteld. Op dit moment werkt NL-Alert op meer dan de helft van de mobiele telefoons. Het is de bedoeling NL-Alert beschikbaar te maken voor alle mobiele telefoon.
Provincie: