zaterdag, 10. november 2012 - 22:18

Apothekers moeten voor medicatiebegeleiding betaald worden

De KNMP roept zorgverzekeraars op apothekers te honoreren voor de begeleiding van het medicijngebruik van patiënten die voor een operatie naar het ziekenhuis moeten en na deze operatie uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Deze begeleiding valt voor de patiënt onder verzekerde zorg. Maar doordat zorgverzekeraars hier apothekers geen vergoeding voor geven, staat deze zorg onder druk, zoals ook blijkt uit een uitzending van het RTL Nieuws van vandaag. Apothekers moeten deze begeleiding van patiënten uit eigen zak betalen en dat is voor hen niet vol te houden, aldus de KNMP.

Risicovol moment voor medicijngebruik

Het komt in Nederland helaas voor dat mensen onnodig in het ziekenhuis belanden door onjuist medicijngebruik. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat, wanneer de patiënt van de ene zorgverlener naar de volgende gaat, er vergissingen of lacunes onstaan bij overdracht van de medicatiegegevens van
de patient.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat met name het moment dat een patient wordt opgenomen in het ziekenhuis of weer thuis komt na ontslag uit het ziekenhuis risicovol is voor wat betreft het medicijngebruik.

Voorbeeld

Patient ontvangt verkeerde dosering methotrexaat (MTX).
Dit middel wordt gebruikt bij zowel reuma als kanker. De dosering bij reuma is echter veel lager dan bij kanker (een maal per week ipv een maal per dag). Er zijn verscheidene meldingen geweest van vergissingen met MTX, meerdere met dodelijke afloop.

Gezondheidsrisico's voor de patiënt

Het niet inkopen door zorgverzekeraars van de bewezen noodzakelijke extra zorg rondom opname in en ontslag uit het ziekenhuis is een belangrijk knelpunt bij de implementatie van de richtlijn Overdracht Medicatiegegevens. De KNMP maakt zich ernstig zorgen over de gezondheidsrisico's voor de
patient en heeft daarom aan de bel getrokken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het ministerie van VWS: 'Zorgen over implementatie richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens.'

Nivel: communicatie tussen specialist, huisarts en apotheker verbeteren

Een recent onderzoek van NIVEL bevestigt dat het voor apothekers en huisartsen niet altijd duidelijk is of medicatie na ontslag uit het ziekenhuis bewust is gewijzigd of dat terugzetting is vergeten. Een van de aanbevelingen van het rapport is dan ook om de communicatie tussen medisch specialist, huisarts en apotheker te verbeteren door bewuste veranderingen in de medicatie van de patient op het medicatieoverzicht bij ontslag aan te vinken.

Naast een nieuwe versie van het uniforme medicatieoverzicht werken apothekers momenteel samen met andere zorgverleners aan een uniform medicatieoverzicht specifiek voor bij ontslag uit het ziekenhuis. Dat zal naar verwachting dit jaar in de informatiesystemen van openbare en
ziekenhuisapotheken wordt opgenomen.
Provincie:
Tag(s):