maandag, 3. september 2012 - 11:19

Bekeurd voor open vuur en vernieling Veerse Meer

Arnemuiden

Tijdens een surveillance van waterschap Scheldestromen en politie Zeeland op en rond het Veerse Meer zijn vorige maand vier mensen bekeurd voor het stoken van vuur in de open lucht en voor vernieling van goederen bij het strandje Oranjeplaat bij Arnemuiden.

Om het vuur te stoken hebben zij stuifschermen vernield. Deze schermen plaatst het waterschap om het zand van het strand tegen wind en water te beschermen. Deze rijen fijn rijshout van zo’n 80 cm tot 2 1⁄2 meter lang, zijn ingegraven in het zand. Omdat nieuw zand ophoopt tegen de stuifschermen, worden in de loop van de jaren nieuwe duinen gevormd. Behalve een proces-verbaal moeten deze personen ook het herstel van de stuifschermen betalen.

Een bekeuring voor het stoken van open vuur zonder toestemming bedraagt € 240,-. Omdat er ook sprake is van vernieling wordt het procesverbaal verzonden aan Justitie. De Officier van Justitie zal in dit geval de hoogte van de boete bepalen.

Het verbod op het stoken van vuur in de openlucht is vastgesteld in de APV's van de gemeenten. Het college van B&W kan ontheffing verlenen onder voorwaarden. Hierbij houdt ze rekening met de openbare orde en veiligheid, bescherming van het leefmilieu en bescherming van de flora en fauna. Er mag nooit rechtstreeks op de bodem worden gestookt. Dit heeft namelijk nadelige gevolgen voor het milieu door roet en stof. Vaak wordt er ook van alles op het vuur gegooid (flessen, blikjes enzovoort), met alle gevolgen van dien.

Ook worden vaak stenen uit de oeverbescherming gehaald als ondergrond voor het vuur. Het waterschap is elk jaar een aanzienlijk bedrag aan opruimkosten kwijt. In de open lucht vuur stoken in een barbecue of vuurkorf is wel toegestaan.
Provincie:
Tag(s):