vrijdag, 21. december 2012 - 19:09 Update: 03-07-2014 1:03

Bonden stellen Veiligheidsregio Zuid-Limburg ultimatum

Bonden stellen Veiligheidsregio Zuid-Limburg ultimatum
Foto: Archief FBF.nl

Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak stellen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een ultimatum in de onderhandelingen over een sociaal plan en de dienstroosters van de brandweer Zuid-Limburg.

Het pakket dat de Veiligheidsregio op tafel heeft gelegd, is volgens de vakbonden onaanvaardbaar en in strijd met de wet. Zij roepen de Veiligheidsregio op in te gaan op hun eisen. Gebeurt dat niet voor 8 januari 2013 dan zullen de vakbonden met collectieve acties een aanvaardbaar resultaat afdwingen. [b]Forse bezuinigingen[/b] De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bezig een reorganisatie en forse bezuiniging door te voeren. In het lange onderhandelingsproces met de vakbonden is een impasse ontstaan over het sociaal plan en de dienstroosters. De werkgever legt een onredelijk bod voor waarbij zij de vakbonden geen ruimte geeft op onderdelen van het pakket in te gaan. [b]Onderbezetting blijft[/b] Zo leidt het voorstel van de Veiligheidsregio ertoe dat er structureel onderbezetting blijft bestaan. De werkgever roostert te weinig mankracht in voor de hoeveelheid werk. De beroepskrachten en vrijwilligers kampen daardoor met te hoge werkdruk. Dit is een overtreding van de Arbeidstijdenwet, oordeelde de kantonrechter onlangs in het voordeel van de werknemers. Op een tegenvoorstel van de vakbonden wilde de werkgever niet ingaan. Daarop hebben de vakbonden de Veiligheidsregio uitgenodigd het overleg te hervatten, maar ook dat leverde niets op. [b]één ultieme poging[/b] Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak doen nog één ultieme poging om de Veiligheidsregio in beweging te krijgen. Voor de vakbonden is onder meer van belang dat organisatiebesluiten worden opgeschort totdat er overeenstemming is over het sociaal plan en de dienstroosters. Ook eisen de bonden een werkgelegenheidsgarantie tot 2018 en een financiële compensatie voor het wegvallen van salariscomponenten, zoals de pikettoeslag. Hiertegenover staat dat de bonden bereid zijn te verkennen in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de zware bezuinigingsopdracht die de Veiligheidsregio Zuid-Limburg moet realiseren. Gaat de werkgever niet op de voorstellen in, dan volgen collectieve acties.
Provincie: