woensdag, 5. december 2012 - 14:27

Burgemeester sluit café, woning en 3 woonboten

Maastricht

De burgemeester heeft op grond van artikel 13b van de Opiumwet café The Highländer en de daarbij behorende woning voor de handel in drugs gesloten.

Daarnaast sloot de burgemeester op de Stuwweg in Boschpoort drie woonboten. Hier werden een hennepplantage en grote hoeveelheden hennep aangetroffen.

The Highländer

Het café en de woning gelegen aan de Hertogsingel 58c/Brandenburgerplein1 wordt voor de duur van 6 maanden gesloten als gevolg van de handel hard- en softdrugs. De politie heeft op basis van een melding in het café 16 gram softdrugs gevonden. In de keuken behorend bij de (boven)woning is 364 gram hasjiesj, 24 gram hennep en 16 XTC pillen gevonden. De vergunninghouder van het café heeft ook de beschikking over de woning. Voor en tijdens de inval van de politie zijn twee mensen aangehouden. Het is de eerste keer dat café The Highländer wordt gesloten.

Drie woonboten

Op de Stuwweg in Boschpoort heeft de burgemeester drie woonboten gesloten.

In een woonboot werd een hennepplantage aangetroffen met 100 planten. In een andere woonboot is een ton met 238 gram hennep en een sealapparaat aangetroffen. In de derde woonboot zijn diverse zakken met hennep met een totaal gewicht van 2.959 gram aangetroffen. Alle drie de woonboten zijn gesloten voor de duur van drie maanden. Tijdens de inval heeft de politie 3 aanhoudingen verricht. De bewoners van de woonboten zullen voor de duur van de sluiting alternatieve huisvesting moeten regelen.

De problematiek rondom het misbruiken van woningen en voor publiek toegankelijke lokalen, zoals een café, als illegale verkooppunten wordt hard bestreden door de politie en de gemeente. De handel in drugs vormt een ernstige inbreuk op de openbare orde en veiligheid. Het woon- en leefklimaat wordt hiermee ernstig aangetast hetgeen leidt tot zeer ongewenste activiteiten die vervolgens ook leiden tot verloedering en toenemende onveiligheidsgevoelens bij omwonenden. Gelet op de aangetroffen hoeveelheden verdovende middelen, het risico op herhaling en het feit dat mogelijk derden op die manier in het publiek toegankelijk lokaal in contact komen met de illegale handel acht de Burgemeester het noodzakelijk dat deze woning en het café worden gesloten.
Provincie:
Tag(s):