vrijdag, 28. december 2012 - 18:26 Update: 03-07-2014 1:03

Drugstoeristen kunnen rustig blowen in Nederland

Drugstoeristen kunnen rustig blowen in Nederland

De NOS heeft een rondgang gemaakt bij honderd gemeenten of zij het ingezetencriterium dat per 1 januari 2013 ingaat, zullen handhaven. Van de 56 gemeenten die antwoord gaven, zegt 27 niet actief te gaan handhaven.

Buitenlanders kunnen in gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Enschede ongestoord aan softdrugs komen. Van de gemeenten die wel van plan zijn om te gaan handhaven, zal nog moeten worden vastgesteld hoe dit zal gebeuren. Er is nog onduidelijk of alleen een Nederlands identiteitsbewijs voldoende is, of dat er ook een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig is.
Provincie: