vrijdag, 9. november 2012 - 13:55

Ecoduct A28 wordt brug 'des doods' voor wilde edelherten

Arnhem

De partij voor de Dieren Gelderland is geschokt door de reactie van Gedeputeerde van Dijk op vragen van Statenlid Luuk van der Veer, over de afschot van edelherten bij het ecoduct over de A28.

De partij heeft om uitstel van de opening gevraagd, maar de Gedeputeerde wil daar geen gehoor aan geven.

Een ecoduct, een manier om wilde dieren veilig van de ene naar de andere kant van een natuurgebied te loodsen, maar dat is niet het geval bij een nieuw ecoduct in Hulshorst.

Bewoners van de plaatsen Hulshorst en Hierden wilden alleen meegaan in de plannen, als het aantal edelherten dat gebruik maakt van het ecoduct beperkt blijft tot een miniem aantal.

Volgens Gedeputeerde van Dijk zijn omwonenden van het ecoduct bang voor schade door de dieren en daarom moet volgens hem het grootste deel van de dieren worden afgeschoten.

Fractievoorzitter Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren Gelderland heeft via schriftelijke vragen gedetailleerde informatie gevraagd over het leefgebied van de edelherten, en of er wel voldoende preventieve maatregelen genomen zijn om schade te voorkomen.

Bijvoorbeeld het aanleggen van een raster tussen het natuurgebied en het agrarisch gebied. Bovendien heeft hij gevraagd om uitstel van de opening zodat er eerst meer duidelijkheid kan komen over de situatie. Daar wil Gedeputeerde van Dijk niet aan toegeven.

De Gedeputeerde zegt in zijn reactie dat hij rekening moet houden met de afspraken die hij met bewoners gemaakt heeft en wil daar niet van afzien.

De Partij voor de Dieren Gelderland maakt zich eveneens zorgen om een groep van ongeveer 70 herten die momenteel een aantal kilometers verderop loopt te grazen. Moeten die ook voor hun leven vrezen als zij dichter bij het ecoduct komen?

De partij hoopt dat de Gedeputeerde terugkomt op zijn reactie en dat het afschot in ieder geval niet plaats gaat vinden voor het onderwerp in de commissie Landelijk Gebied is besproken.
Provincie:
Tag(s):