donderdag, 13. december 2012 - 18:24

Een op de tien diëtisten ontslagen

IJsselstein

Het was economisch een zwaar jaar voor diëtisten.

Uit een jaarlijkse enquête onder de lezers van Nieuws voor diëtisten blijkt dat gedurende het afgelopen jaar één op de tien diëtisten ontslagen is.
Daarnaast zag 38% van de diëtisten een duidelijke terugloop in het aantal consulten. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor 2013 beter, nu de diëtist weer terugkomt in het basispakket van de zorgverzekeringen.

De Nieuws voor diëtisten enquête is in november van dit jaar door ruim 1000 lezers ingevuld (een respons van 22%) en levert een schat aan informatie op over de beroepsgroep. Zo blijkt dat diëtisten het ziektebeeld waar de diëtist zich het meest mee bezighoudt diabetes is, gevolgd door overgewicht en ondervoeding. In de enquête van 2011 waren cliënten met overgewicht de meest genoemde groep. De begeleiding, die diëtisten geven, is vrij intensief. Meer dan de helft van de diëtisten geeft aan hun cliënten meer dan 5 keer per jaar te zien.
Provincie:
Tag(s):