vrijdag, 16. november 2012 - 16:52

Extern onderzoek naar problemen Schipholtunnel

Schiphol

ProRail en de NS gaan een extern bureau onderzoek laten doen naar de problemen in de Schipholtunnel.

Voor de derde keer op rij is deze week op last van de brandweer het treinverkeer in de Schipholtunnel stilgelegd. Schiphol is een van de drukste spoorknooppunten van Nederland en moet goed te bereiken zijn per spoor.

Externe experts
ProRail schakelt samen met NS een extern onderzoeksbureau in om precies te weten of we extra maatregelen kunnen nemen om het aantal meldingen omlaag te krijgen en het effect op de treindienst hiervan. Daarbij geldt wel dat veiligheid absoluut bovenaan blijft staan.
Het onderzoek richt zich op de huidige procedures, het treinmaterieel, logistieke processen en de tunnel zelf. Externe experts zoals de brandweer worden bij het onderzoek betrokken.

Deze week
Afgelopen dinsdag bleek sprake van een klein brandje, vermoedelijk veroorzaakt door vonken van een blokkerende rem. In de twee andere gevallen hebben volgens de brandweer blokkerende remmen tot rookontwikkeling geleid.

Veiligheid voor alles
Net als in andere spoortunnels geldt ook in de Schipholtunnel een streng veiligheidsregime. In geval van een brand of rookmelding wordt op last van de brandweer standaard het treinverkeer stilgelegd. In de zes kilometer lange Schipholtunnel nemen we geen enkel risico met de veiligheid van reizigers of personeel.

Na een brandmelding kan het treinverkeer pas worden opgestart als de brandweer de tunnel weer vrijgeeft voor treinverkeer.
Provincie:
Tag(s):