dinsdag, 18. december 2012 - 21:15

Flinke impuls voor Friese watersport

Leeuwarden

Bolsward, Makkum, Workum en Stavoren worden aantrekkelijker gemaakt voor watersporters. Provincie Fryslân heeft hiervoor een bedrag van 5,6 miljoen beschikbaar gesteld.

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft in haar vergadering van donderdag 13 december 1,8 miljoen euro toegezegd. In het voorjaar van 2013 zal aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân het voorstel worden voorgelegd nog eens 1 miljoen euro vrij te maken.

Vrijdag 14 december hebben gedeputeerde Jannewietske de Vries, wethouder Maarten Offinga en afgevaardigden van de vier watersportkernen de handtekening onder de plannen gezet.

De meest dringende projecten voorrang
Voor Stavoren en Workum liggen al concrete plannen klaar. In Workum wordt de Klameare verplaatst en de passantenvoorzieningen op en rond de Stedspolle ingericht. In Stavoren wordt het Middenmeer uitgebreid en gaat men aan de slag met het Havenkwartier en het Visserijkwartier.

De gemeente zal de meest dringende projecten direct oppakken en uitvoeren. In Bolsward en Makkum werkt de gemeente samen met ondernemers en andere betrokkenen de bestaande plannen verder uit.

Samenhang
Het Friese Merenproject en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben bij het maken van de vier masterplannen goed naar de samenhang gekeken. Uitgangspunten daarbij zijn de unieke kwaliteiten die elke watersportplaats te bieden heeft.

Door de samenhang in de masterplannen vullen de vier plaatsen elkaar als watersportbestemming straks beter aan. Doel van de plannen is om Súdwest-Fryslân aantrekkelijker te maken. Dit moet leiden tot meer toeristen, langer verblijf in het gebied en meer bestedingen bij de lokale ondernemers.

Het Friese Merenproject
Het Friese Merenproject maakt werk van watersport in Fryslân. Samen met onder andere lokale overheden, waterschap, natuurorganisaties, recreatieschap en ondernemers worden watersportkernen en toegangspoorten nog aantrekkelijker gemaakt.

De Masterplannen voor Bolsward, Makkum, Workum en Stavoren maken onderdeel uit van het programma ‘Bestedingen aan de wal’ van Het Friese Merenproject.
Provincie:
Tag(s):