dinsdag, 11. december 2012 - 22:12

Geen aanwijzingen voor grote H2S-bronnen rond wijk Klinkenvlier

Coevorden

TNO heeft in opdracht van de gemeente Coevorden onderzocht of er
zwavelwaterstof (H2S) in de lucht voorkomt in de wijk Klinkenvlier. Het
onderzoek is ingesteld na klachten van bewoners van deze wijk over
stankoverlast. Uit het onderzoek blijkt dat de waarden ver onder het niveau liggen waarbij hinder of kortdurende gezondheidsklachten kunnen optreden.

TNO heeft via twee methodes onderzoek gedaan. Gedurende 35 dagen (20 september 2012 – 12 november 2012) heeft TNO metingen uitgevoerd op 14 plekken in de wijk Klinkenvlier en in de omgeving van de biovergistingsinstallatie aan het Alte Picardiekanaal.

In deze monsters is geen H2S aangetroffen. De exacte meetplekken zijn gekozen in overleg met de Buurt- en Belangenvereniging Klinkenvlier.
TNO heeft ook een maand lang de concentratie van H2S gemeten met een online monitor die elke minuut de concentratie H2S bepaalt. Deze metingen laten slechts zeer kleine, ongevaarlijke concentraties H2S zien van gemiddeld 0,16 ppb (eenheid waarin het gemeten wordt) met een maximale concentratie van 2,7 ppb. Bij deze maximale concentratie kan gedurende een tot tien minuten de H2S wel te ruiken zijn geweest aan de zeer kenmerkende rotte eieren geur. In de beschrijving van stankklachten die bewoners uit de wijk ervaren, wordt niet gesproken over deze geur. Hinder of kortdurende gezondheidsklachten komen pas voor bij blootstelling aan 30 ppb H2S gedurende een uur.
Provincie:
Tag(s):