woensdag, 22. augustus 2012 - 12:41

Geen strafrechtelijke vervolging voor creëren file A2

Utrecht

De beslissing van de politie om op 22 oktober 2011 op de A2 een file te creëren met als doel een verdachte tot stoppen te dwingen, is een onjuiste beslissing geweest. Dit concludeert de officier van justitie van het parket Utrecht op basis van de resultaten van het onderzoek door de Rijksrecherche.

De politieambtenaar die hiertoe besloot, kon echter niet terugvallen op regelgeving of beleid op dit punt. De officier vindt daarom strafrechtelijke vervolging niet op zijn plaats. De overige politieambtenaren die aan de achtervolging hebben deelgenomen, hebben rechtmatig gehandeld. Ook zij zullen niet worden vervolgd.

Het Rijksrecherche onderzoek heeft zich gericht op de handelingen van de politie op de bewuste dag, en de landelijke en regionale regelgeving of beleid ten aanzien van achtervolgingen, het creëren van files en het opwerpen van roadblocks door de politie. Hieruit komt naar voren dat er een opeenvolging van gebeurtenissen heeft plaatsgevonden.

Als de verdachte na het tanken wegrijdt zonder de benzine te hebben betaald, wordt er één politiewagen gestuurd. Nadat hij de snelheid opvoert, volgen nog twee politieauto's. Na het negeren van een stopteken, wordt er nog een auto gestuurd en sluit een aantal auto's uit eigen beweging aan. Als de auto's hem insluiten, botst hij tegen de politieauto's. Ten slotte wordt besloten de file te creëren, dit met noodlottige afloop.

De officier van justitie oordeelt dat de politieambtenaren voor wat betreft de achtervolging door hun gedrag het verkeer in gevaar hebben gebracht; daar staat tegenover dat het hun taak is verdachten aan te houden en dat zij de achtervolging rustig en professioneel hebben uitgevoerd. Het insluiten en afremmen gebeurde gecontroleerd, en bij het naderen van de file remden de agenten af en gaven zij de verdachte de ruimte om te stoppen of uit te wijken. Op deze manier hebben zij rechtmatig gehandeld. Voor de politieambtenaren die de file daadwerkelijk hebben gecreëerd geldt dat zij uitvoering hebben gegeven aan een opdracht; hen valt geen verwijt te maken.

De opdracht kwam van een politieambtenaar van de meldkamer Utrecht. Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie had hij onder de omstandigheden (het botsen van de auto's, het consequent negeren van stopbevelen) moeten onderkennen dat het creëren van een file een te groot risico voor de burgers in de file zou opleveren.

De risico's voor de verkeersveiligheid hadden zwaarder moeten wegen dan het belang van de aanhouding op dat moment. Bovendien was er een lichter middel voorhanden; de politie Amsterdam-Amstelland stond klaar om de achtervolging over te nemen. Ook werd er een politiehelikopter ingezet.

Resteert de vraag of de strafrechtelijke vervolging van de politieambtenaar in kwestie op zijn plaats is. De officier heeft in zijn beslissing hierover mee laten wegen dat er geen enkele regelgeving of aanwijzing is waarop hij zijn beslissing kon baseren.

Uit het onderzoek naar de regelgeving over achtervolgingen en het opwerpen van roadblocks komt naar voren dat - ondanks discussie over dit onderwerp de afgelopen jaren - er geen landelijke regeling of aanwijzing is. Gelet op alle omstandigheden waarin de hij zijn beslissing moest nemen, en het ontbreken van landelijke of regionale regelgeving, is de officier van justitie van oordeel dat deze politieambtenaar niet de strafrechtelijke verantwoordelijkheid dient te dragen en acht daarom de vervolging niet opportuun.

Het OM Utrecht dringt aan op spoedige, landelijke regelgeving of beleid. De hoofdofficier van justitie heeft de Raad van Korpschefs geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. De direct betrokkenen zijn vandaag over de beslissing om niet te vervolgen geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):