donderdag, 7. juni 2012 - 21:02

Gemeente Assen laat vernielde graven herstellen

Assen

De gemeente Assen geeft opdracht om het grootste deel van de vernielde graven op de Zuiderbegraafplaats te herstellen. De gemeente doet dit vanwege de grote impact die de vernielingen hebben op de gemeenschap en de belangrijke cultuurhistorische waarde van de begraafplaats. Het herstel van de graven kost naar verwachting zo’n 60.000 euro.

Op 18 april van dit jaar zijn 150 graven op de Zuiderbegraafplaats vernield. Daarbij zijn zerken omgeduwd en gebroken. Het gaat om 114 particuliere graven en 36 gemeentelijke graven. Vanwege de grote omvang van de vernielingen en vanwege de grote cultuurhistorische waarde van de begraafplaats kiest de gemeente ervoor om de graven in de oude staat te laten herstellen. Hierover vindt nog overleg plaats met nabestaanden en rechthebbenden. De werkzaamheden starten nog deze zomer.

Bij de gemeentelijke graven vindt geen herstel plaats omdat deze op de nominatie staan om geruimd te worden. Dit gebeurt in de loop van 2013.
Provincie:
Tag(s):