maandag, 19. november 2012 - 17:45

Grote olieverontreiniging Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden

Leeuwarden

Inspecteurs van Wetterskip Fryslân hebben maandag een grote olieverontreiniging aangetroffen in het oppervlaktewater van het Van Harinxmakanaal aan de oostkant van Leeuwarden. Dit heeft het waterschap maandag laten weten.

Het gaat om een mengsel van gas- en smeerolie dat zich over enkele kilometers heeft verspreid. Er zijn maatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. De oorzaak van de verontreiniging is nog niet bekend.

De olievlek komt waarschijnlijk uit de omgeving van de Fonejachtbrug bij Garyp en stroomt door de wind en de stroming van het water via het Van Harinxmakanaal richting de Froskepôlle in Leeuwarden.

Om te voorkomen dat de verontreiniging zich verder verspreidt heeft het waterschap olieschermen geplaatst bij het Wâldmansdjip. De opgevangen olie wordt daar verwijderd.

Wat de olie betekent voor watervogels en oeverplanten is nog onduidelijk. Het waterschap verwacht morgen de hele dag nodig te hebben om de olie op te ruimen.
Provincie:
Tag(s):