donderdag, 29. november 2012 - 21:11 Update: 08-07-2014 0:44

IJskappen Groenland en Antarctica slinken drie keer zo snel als 20 jaar geleden

Utrecht

Na 20 jaar van soms tegenstrijdige resultaten, heeft een internationaal team van veertig onderzoekers, waaronder natuurkundigen van de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Delft, overeenstemming bereikt over de vraag hoe snel de ijskappen in Groenland en Antarctica slinken.

Dat blijkt nu drie keer zo snel te gaan als in de jaren negentig. Door het afsmelten is het zeewaterniveau de afgelopen 20 jaar met 11,1 millimeter gestegen. Dit is eenvijfde van de totale stijging van de zeespiegel in deze periode. De onderzoekers publiceren hun resultaten in Science van 30 november.

De ijskappen van Antarctica en Groenland dragen zeer significant bij aan de huidige stijging van de zeespiegel en dat zullen zij de komende decennia ook vrijwel zeker blijven doen.

Voor Groenland blijkt dat de afname van de hoeveelheid ijs sinds 1990 overeen komt met eerdere rapportages. Voor Antarctica hebben de onderzoekers de afname van de massa naar beneden bijgesteld. Daarmee is het verlies aan ijsmassa in Groenland nu twee maal zo groot als op Antarctica.
De toename in de snelheid van het afsmelten van de ijskappen is echter onmiskenbaar: van 0,27 mm per jaar in 1992 naar 0,95 mm per jaar nu.

‘Dit betekent dat de ijskappen van Antarctica en Groenland zeer significant bijdragen aan de huidige stijging van de zeespiegel en dat zij dat de komende decennia ook vrijwel zeker zullen blijven doen', aldus hoogleraar en onderzoeksleider Michiel van den Broeke van de Universiteit Utrecht.
Categorie:
Tag(s):