donderdag, 27. december 2012 - 12:11 Update: 03-07-2014 1:03

Inspectie keurt 18% van 'legale' vuurwerk af

Inspectie keurt 18% van 'legale' vuurwerk af

Bij onderzoek van ingevoerd consumentenvuurwerk blijkt 18 procent van het geteste vuurwerk niet aan de veiligheidseisen te voldoen.

Dat is het voorlopige resultaat van controles door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de afgelopen maanden. Het percentage niet-deugdelijk vuurwerk ligt daarmee iets onder het gemiddelde van de afgelopen acht jaar (24 procent) en ook onder het gemiddelde van de afgelopen twee jaar (21 procent). Door de grote verschillen over de jaren is echter geen sprake van een afnemende tendens. [b]Afgekeurd vuurwerk[/b] Het afgekeurde vuurwerk mag niet in de handel worden gebracht. Tegen de desbetreffende importeur wordt proces-verbaal opgemaakt. De inspectie controleert in de laatste dagen van het jaar bij verkooppunten of afgekeurde partijen toch niet in de handel worden gebracht. De ILT test elk jaar van elke importeur een aantal artikelen op basis van een risicoanalyse. Bij deze artikelen kijkt de inspectie ondermeer of het vuurwerk niet omvalt of scheef wegschiet tijdens het ontbranden, of het hoog genoeg explodeert, hoe lang de lontvertraging duurt, het geluidniveau, blindgangers en hoeveel en welk kruit een artikel bevat. Uit de controles blijkt dat er nog geen sprake is van een duidelijke kwaliteitsverbetering. De meest voorkomende afwijkingen betreffen problemen met brandende delen, ontsteekvertraging, omvallen, ontploffen en te veel of afwijkend kruit. [b]Postpakketten[/b] De activiteiten van de ILT zijn erop gericht dat de burger veilig consumentenvuurwerk in handen krijgt en geen illegaal vuurwerk. Naast het testen van de kwaliteit van consumentenvuurwerk en de controles bij verkooppunten, voert de inspectie ook wegcontroles uit en controles bij postpakketbedrijven, gericht op nieuwe aanvoerwegen die door het bestellen van vuurwerk via internet ontstaan. Postpakketbedrijven lijken zich bewust van de risico’s van deze vervoerswijze en hebben hun eigen protocollen om dit tegen te gaan. Niettemin heeft de ILT de afgelopen weken bij verschillende controles bij een aantal postpakketbedrijven acht zendingen met vuurwerk onderschept. [b]Illegaal vuurwerk[/b] De ILT analyseert ook de aard en herkomst van het vuurwerk dat door verschillende toezicht- en opsporingsinstanties in beslag wordt genomen. Deze analyses worden gebruikt om toezicht en opsporing verder te richten. [b]Polen en Tsjechië[/b] Net als vorig jaar blijkt veel illegaal gevaarlijk vuurwerk afkomstig uit Polen en Tsjechië. De inspectie heeft dit jaar de contacten met deze landen verder uitgebouwd ondermeer door het uitwisselen van inspecteurs. Poolse toezichthouders hebben in Nederland gezien hoe dit zware vuurwerk uit Polen naar ons land komt. Hiermee kunnen zij de webshops en andere handelaren in Polen beter aanpakken. Ook dit jaar is zwaarder en gevaarlijker illegaal vuurwerk in omloop, bijvoorbeeld lawinepijlen uit Duitsland met wel 100 gram flitspoeder, drie maal zo zwaar als de lawinepijlen die in vorige jaren werden aangetroffen. [b]Nep-illegaal [/b] Opvallend is dit jaar dat naast illegaal zwaar vuurwerk steeds meer nep-illegale vuurwerkartikelen worden aangetroffen of artikelen die daarmee in verband worden gebracht. Het gaat om artikelen die volgens het etiket zwaar, illegaal knalvuurwerk bevatten maar in werkelijkheid veel lichter en wel toegelaten zijn. [b]Black Cobra[/b] Hoewel deze artikelen bij juist gebruik niet gevaarlijk hoeven te zijn, draagt dergelijke misleiding niet bij aan de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in aangeschaft vuurwerk. Een bijzonder en gevaarlijk voorbeeld van ‘nep-illegaal’ is de (Black) Cobra die door de ILT in beslag is genomen. Het gevaar schuilt hem in het gebruik omdat de zware knallading horizontaal in plaats van verticaal kan wegschieten. [b]Grens- en wegcontroles [/b] De ILT heeft dit jaar tot nu toe 32 wegcontrole-acties uitgevoerd, deels samen met andere toezichthouders zoals de politie. Daarbij is in acht gevallen vuurwerk aangetroffen, dat niet in Nederland is toegestaan. ILT en de andere toezichthouders zullen tot het eind van het jaar ook aan de grens blijven controleren. Prioriteit heeft daarbij de handel in en invoer van illegaal zwaar vuurwerk. Burgers die met niet toegestaan consumentenvuurwerk worden betrapt, kunnen rekenen op inbeslagname en een waarschuwing. De inspectie heeft Duitse vuurwerkverkopers, vooral enkele grote supermarkten die in de grensregio’s in Nederland reclame maken voor hun vuurwerkartikelen, er op gewezen dat het niet is toegestaan reclame te maken voor vuurwerk dat niet aan de Nederlandse regels voldoet. [b]Toezicht vuurwerk][/b] De ILT oefent toezicht uit op de naleving van wet- en regelgeving voor vuurwerk op basis van het Vuurwerkbesluit en de regelgeving voor het vervoer gevaarlijke stoffen. De inspectie werkt daarbij nauw samen met overheden en opsporingsdiensten die betrokken zijn bij de handhaving van de wet- en regelgeving voor vuurwerk, zoals politie, douane en de provincies. Verder werkt de inspectie steeds meer samen met toezichthouders in andere (oost-)Europese landen en China, de voornaamste producent van vuurwerk.
Provincie: