vrijdag, 28. december 2012 - 13:17 Update: 03-07-2014 1:03

Kamp Westerbork maakt kans op ‘Europees Erfgoedlabel’

Kamp Westerbork maakt kans op ‘Europees Erfgoedlabel’

Herinneringscentrum Kamp Westerbork krijgt mogelijk het ‘Europees Erfgoedlabel’ toegekend.
De Raad voor Cultuur, een belangrijk adviesorgaan voor regering en parlement, adviseert minister Jet Bussemaker van OCW twee instellingen voor te dragen bij de Europese Commissie. Naast het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is dat het Vredespaleis in Den Haag. Het is voor het eerst dat Nederlandse instellingen voor dit prestigieuze label worden voorgedragen.

Doel van het Europees Erfgoedlabel is om via ‘plaatsen van herinnering’ het bewustzijn te vergroten voor gedeelde waarden, voor de Europese eenheid in verscheidenheid en voor de bijdrage die de afzonderlijke lidstaten aan het verenigd Europa hebben geleverd. De Raad voor Cultuur adviseert de minister in te zetten op de educatieve functie van het Europese Erfgoedlabel. Dat is ook een belangrijke reden om Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor te dragen. De Raad schrijft in het advies aan de minister: Kamp Westerbork belichaamt een deel van juist die geschiedenis waarmee het naoorlogse Europa heeft willen afrekenen. Kamp Westerbork symboliseert de raison d’être van de Europese Unie. De mogelijkheid bestaat om een transnationaal verband te leggen tussen andere Europese erfgoedsites. Daarmee zou Kamp Westerbork zijn Europese dimensie nog meer kunnen versterken. De raad vindt het belangrijk dat Kamp Westerbork, als laatste Nederlandse verblijfplaats van Anne Frank, participeert in het project ‘In het spoor van Anne Frank’. Net als alle andere Tweede Wereldoorlog-erfgoedsites heeft Kamp Westerbork betekenis voor heel Europa. Jongeren krijgen hier en passant ook informatie over andere, Nederlandse aspecten van de geschiedenis van het kamp. Kamp Westerbork is een kansrijke kandidaat voor het Europese Erfgoedlabel. De site onderneemt zeer veel om Europese jongeren te trekken en hen, mede ondersteund door een goed educatief plan, te laten delen in het belang van de desbetreffende Europese waarden. Een Europese jury van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de aanvragen. Begin 2014 wordt duidelijk welke organisaties het Europees Erfgoedlabel toegekend krijgen.
Provincie: