woensdag, 14. november 2012 - 23:19

Konikpaarden begrazen Stille Kern Horsterwold

Zeewolde

Een groep van 50 konikpaarden bewoont sinds woensdag de Stille Kern in het Horsterwold bij Zeewolde. 'We hervatten hiermee de begrazing van het gebied met als doel het boslandschap rond de waterpartijen open, afwisselend en begaanbaar te houden', meldt Staatsbosbeheer woensdag.

Begrazingsbeheer
De Stille Kern, het centrale, open deel van het Horsterwold, heeft lange tijd begrazingsbeheer met paarden gehad. Het project Kwaliteitsverbetering Horsterwold is nu zover dat dit beheer hervat kan worden. De rasters zijn klaar.

De groep konikpaarden is afkomstig uit de Millingerwaard. De
dieren zijn ruim anderhalf jaar geleden aangekocht en hebben sindsdien langs de Praamweg in Lelystad gelopen. De Stille Kern ten zuiden van de Flediteweg is hun nieuwe leefgebied.

Familiegroepjes
De groep van 50 koniks bestaat uit 30 oudere en 20 jonge dieren van een of twee jaar. Deze groep loopt het hele jaar in het gebied. Het is een beheerde en gehouden kudde. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren.

De konikpaarden zijn goed aangepast aan het leven in de natuur en vertonen daar hun natuurlijke sociale gedrag in kleine familiegroepjes. Het zijn bovendien robuuste paarden die zichzelf in de natuur zelfstandig redden.

Hulp voor de boswachter
De Stille Kern is het gedeelte van het Horsterwold met een open boslandschap dat bestaat uit waterpartijen, groepen bomen, ruigte en struiken. Deze afwisseling maakt het gebied aantrekkelijk voor veel dieren en planten.

De kudde konikpaarden gaat hier voor de boswachter aan het werk om het gebied open, begaanbaar en afwisselend te houden. Deze jaarrond begrazing past goed bij de natuurdoelen van het gebied. De omvang van de kudde neemt toe door natuurlijke aanwas. Staatsbosbeheer heeft onderzocht dat in de Stille Kern ruimte is voor maximaal 120 paarden.

Rondstruinen
Bezoekers kunnen als vanouds ook zelf in de Stille Kern rondstruinen. Dat verandert niet door de komst van de paarden. In andere gebieden van Staatsbosbeheer zoals de Millingerwaard bij Nijmegen zijn goede ervaringen met deze kuddes in combinatie met recreatie. Bezoekers kunnen straks
kennismaken met het natuurlijke kuddegedrag van de familiegroepjes die bestaan uit merries, veulens en enkele hengsten.

Stille Vallei
De provincie Flevoland en Staatsbosbeheer zijn in september 2011 gestart met het uitbreiden van de Stille Kern tot een Stille Vallei en het maken van betere recreatieve voorzieningen. Veel hiervan is al gerealiseerd en wordt goed gebruikt, zoals verbrede en vernieuwde fietspaden. Het
Horsterwold wordt een veelzijdiger bos met meer variatie voor recreant en grotere natuurwaarden.
Provincie:
Tag(s):