donderdag, 6. december 2012 - 17:03

Laatste deel onderzoek vuurwerkramp afgerond

Enschede

In opdracht van het College van Procureurs-Generaal heeft de Rijksrecherche, onder gezag van de Groningse hoofdofficier, een drietal openstaande vragen rondom de bewijsvoering tegen voormalig verdachte in de vuurwerkramp in Enschede, A. de Vries, nader uitgezocht. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van onjuistheden in de bewijsvoering destijds.

De Enschedese driehoek heeft op 23 november 2011 tijdens een persconferentie verslag gedaan van de resultaten van het zogenaamde VerEsalonderzoek. Het onderzoek, destijds verricht door het VerEsalteam van het korps IJsselland onder gezag van de Zwolse hoofdofficier, had als conclusie dat er geen nieuwe feiten of omstandigheden bekend waren geworden die leiden tot een aanwijsbare oorzaak van de vuurwerkramp. Ook was er geen informatie bekend geworden die een nieuw strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigde.

Bij het afronden van dat onderzoek bleek dat er een aantal deelvragen waren over de verdenking tegen de voormalig verdachte De Vries. Uit het oogpunt van uiterste zorgvuldigheid werd vorig jaar besloten om aan het College van Procureurs generaal te verzoeken om deze punten grondig te laten onderzoeken door de Rijksrecherche. Deze zorgvuldigheid werd in acht genomen omdat de impact van de Vuurwerkramp enorm is geweest en het nog steeds als zeer onbevredigend wordt ervaren dat de oorzaak van die ramp niet aangegeven kan worden.
Provincie:
Tag(s):