woensdag, 19. december 2012 - 12:15

Meer aanhoudingen voor woninginbraken, minder straatroven en auto-inbraken

Zwolle

Politie IJsselland kijkt tevreden terug op het jaar 2012. Over de gehele linie is het aantal misdrijven in IJsselland licht teruggelopen van 26.608 naar 26.1051 misdrijven; een daling van bijna 2%.

Opvallend zijn de dalingen van het aantal straatroven en auto-inbraken in 2012. Deze gingen met respectievelijk 19 en 18% naar beneden. Ook het aantal geweldsmisdrijven laten een dalende tendens zien; deze daalden met 7%. Woninginbraken daarentegen zijn in 2012 wederom gestegen, maar het aantal verdachten dat is aangehouden voor deze woninginbraken nam toe, van 168 in 2011 naar 242 in 2012. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers kwam uit op 26, hoger dan in 2011 maar gelijk aan 2010.

Woninginbraken
Hoewel we de stijging van het aantal woninginbraken nog geen halt hebben kunnen toeroepen in 2012 (deze steeg met 4% t.o.v. 2011, van 1.857 naar 1.933), hebben we wel een fors aantal meer verdachten kunnen aanhouden. Van 168 verdachten in 2011 naar 242 in 2012; een stijging van maar liefst 44%. Deze verdachten kunnen in totaal aan 329 woninginbraken gelinkt worden. Een mooi resultaat dat met name is toe te schrijven aan twee regionale woninginbrakenteams die sinds november vorig jaar actief zijn. Niet alleen zijn deze teams goed voor betere opsporingsresultaten, ook wordt er op langere termijn mee geïnvesteerd in kwaliteit van o.a. aangiftes, buurtonderzoek en informatiepositie.

Per gemeente is er wel verschil in cijfers. Zo hebben Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Dalfsen en Ommen juist minder woninginbraken dan vorig jaar en is Zwolle het sterkst gestegen met een toename van 20%. Kampen werd in augustus getroffen door een ‘inbrakengolf’. Hierop heeft het politieteam o.a. postacties gehouden in Kampen, die hebben geleid tot de aanhouding van een Zwolse dadergroep. Deze kan in verband gebracht worden met in ieder geval een deel van deze woninginbraken.
Provincie:
Tag(s):