donderdag, 29. november 2012 - 16:31

Minister Opstelten benoemt Adviescommissie afgesloten strafzaken

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag op voordracht van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, mr. J.W. Fokkens, de leden van de Adviescommissie afgesloten strafzaken benoemd. De commissie gaat de procureur-generaal bij de Hoge Raad adviseren over het instellen van een nader onderzoek bij herzieningsverzoeken.

Sinds 1 oktober 2012 kunnen afgesloten strafzaken sneller worden herzien. Personen die veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf kunnen daartoe een aanvullend onderzoek vragen aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Zo kan nieuw deskundigenbewijs aanleiding zijn voor een herzieningsverzoek. Het moet dan gaan om nieuwe gegevens (novum) waarbij het ‘ernstige vermoeden’ ontstaat dat de rechter tot een ander oordeel zou zijn gekomen als hij daarvan op de zitting had geweten. De Adviescommissie afgesloten strafzaken, die bestaat uit deskundigen afkomstig uit de wetenschap, de politiepraktijk, de advocatuur en het openbaar ministerie, adviseert de procureur-generaal over de wenselijkheid van een nader onderzoek naar een novum.
Provincie:
Tag(s):