donderdag, 29. november 2012 - 8:10

Onderzoek CU: Griekenland uit de euro voor iedereen beter

Uit een onderzoek gehouden door een onafhankelijke commissie is opdracht van het wetenschappelijke bureau van de ChristenUnie (CU) blijkt dat het zowel voor Griekenland als voor de andere eurolanden beter is als Griekenland uit de euro stapt. Dit meldt de partij op haar site.

De commissie onder leiding van prof. dr. Johan Graafland keek naar de toekomstkansen van de euro en onderzocht 5 scenario's van een vergaande integratie van de euro tot het helemaal afschaffen van de euro en de herinvoering van de nationale munten.

Uit het onderzoek bleek dat het meest gunstige scenario het scenario is waarbij Griekenland uit de euro stapt maar wel in de Europese Unie blijft, waardoor het land recht houdt op de EU-subsidies. Johan Graafland in de Telegraaf: 'Dit vergroot de kans dat Griekenland zelf voor uittreding kiest. Het biedt uitzicht op een hogere economische groei voor Griekenland en de eurozone.'

Een groot deel van de Griekse schulden wordt kwijtgescholden. Volgens de onderzoekers kan de economie van Griekenland zich het beste herstellen als de eigen munt, de drachme, wordt ingevoerd, die dan kan devalueren ten opzichte van de euro. Dan zal in de andere eurolanden de stabiliteit ook toenemen, zo menen de onderzoekers.

Vergroten van schulden niet solidair en toekomstbestendig
Arie Slob is blij met de bevindingen van de commissie en zegt hierover:''Het rapport laat duidelijk zien waarom een eerlijk verhaal over Europa zo belangrijk is. Doorgaan met steunoperaties aan Griekenland helpt de Grieken niet, maar drijft ze naar de afgrond. Vergroten van schulden, zoals nu met de laatste deal weer gebeurt, is dus niet solidair en toekomstbestendig.''

Tijd voor eerlijk verhaal
Maar het wordt volgens partijleider Arie Slob wel tijd dat het kabinet het eerlijke verhaal vertelt. "Wat we nu doen is aanmodderen. De schulden van Griekenland zullen alleen maar toenemen', aldus Slob. En hij zegt verder: "De oplossingen die nu voor Griekenland zijn bedacht, zijn schijnoplossingen. Iedereen weet dat veel keuzes die nu gemaakt worden, uitstel van executie zijn'. Hij sluit niet uit dat ook andere Zuid-Europese landen de euro moeten verlaten.

CU geen voorstander euro en van toetreding Griekenland tot euro
Slob:'De ChristenUnie was geen voorstander van de invoering van de euro en de toetreding van Griekenland tot de euro. De ChristenUnie neemt wel haar verantwoordelijkheid voor de huidige situatie en wil gericht meedenken over toekomst van de euro. Slob: ,,Daarvoor zijn geen makkelijke en goedkope oplossingen. Het rapport-Graafland toont dat ook aan.”

De Tweede Kamer zou eigenlijk vandaag vergaderen over de nieuwe steun aan Griekenland, maar dat debat is uitgesteld. De Kamerleden willen meer tijd om de brief over de Griekse steun van minister Dijsselbloem te lezen.
Provincie:
Tag(s):