vrijdag, 7. december 2012 - 17:45

Plannen Nationale Politie aangeboden aan parlement

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vrijdag het Inrichtingsplan en Realisatieplan nationale politie naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Het Inrichtingsplan beschrijft de organisatiestructuur van de nationale politie. Het Realisatieplan beschrijft de vorming van de Nationale Politie. De plannen zijn na consultatie met onder andere de politievakbonden, de regioburgemeesters en de voorzitter van het college van PG’s tot stand gekomen. Beide plannen hebben positief advies gekregen van de Centrale Ondernemingsraad i.o.

Het Inrichtingsplan is in essentie het organogram van het nieuwe korps. Het beschrijft de inrichting van de regionale eenheden, de landelijke eenheid, het Politie Diensten Centrum (PDC) en de staf korpsleiding. Daarnaast gaat het in op de wijzen waarop de politie de burgemeesters en Officieren van Justitie (OvJ) faciliteert hun gezag tot uitvoering te brengen.

Ook wordt ingegaan op de manieren waarop de medewerkers van de politie — het kloppend hart van de organisatie — beter kunnen bijdragen aan een veiliger Nederland. Waar het Inrichtingsplan vooral de structuur beschrijft zoals die er in 2015 uit moet zien, gaat het Realisatieplan in op de weg daar naar toe.

Ook gaat het Realisatieplan over de werkwijze, cultuur, leiderschap en gedrag. De professionele ruimte van de politiemedewerkers wordt vergroot zodat zij binnen hun verantwoordelijkheden naar ‘bevind van zaken’ kunnen handelen. Operationeel leiderschap wordt het uitgangspunt: de afstand tussen leidinggevenden en medewerkers wordt kleiner.
Provincie:
Tag(s):