woensdag, 7. november 2012 - 15:55

Prins Willem-Alexander opent Watermanagementcentrum in Lelystad

Lelystad

Prins Willem-Alexander heeft woensdagochtend in Lelystad het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) van Rijkswaterstaat geopend.

Steen blijft niet plakken
Hij verrichtte de openingshandeling samen met minister Melanie Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarbij was het de bedoeling om een steen met een kitpistool op een zuil vast te lijmen maar de steen bleef de eerste keer niet goed plakken en liet weer los. Pas nadat de prins nog wat extra kit toevoegde bleef de steen wel op zijn plek.

De prins hield een korte toespraak in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Adviescommissie Water. Het centrum biedt waterbeheerders en professionele gebruikers van het watersysteem dagelijkse berichtgeving, zoals informatie over waterstanden, overstromingsgevaar, stormsituaties, waterkwaliteit en ijsvorming.

Het centrum draagt zo bij aan een uniform en optimaal management van het watersysteem in Nederland. WMCN bestaat uit een landelijk berichtencentrum en vijf regionale berichtencentra voor Rijn, Maas, kust en IJsselmeergebied.
Provincie:
Tag(s):