donderdag, 29. november 2012 - 21:32

Problemen wooncorporaties raken Hoogeveen

Hoogeveen

De maatregelen in het nieuwe regeerakkoord hebben grote gevolgen voor de woningmarkt. De corporaties krijgen te maken met een opeenstapeling van maatregelen. De plannen raken ook de woningcorporaties Woonconcept en Domesta. Dit zijn de twee grootste corporaties binnen Hoogeveen.

Beide corporaties hebben aangegeven dat de plannen uit het regeerakkoord hun organisatie hard raken en ook gevolgen hebben voor hun investeringen in Hoogeveen. Wethouder Hiemstra: “Dramatisch nieuws voor beide corporaties en hun medewerkers. Het is duidelijk dat wanneer de aangekondigde plannen uit het regeerakkoord niet wijzigen, de gevolgen voor de inwoners van Hoogeveen ook groot zijn. Inspelen op bevolkingskrimp en vergrijzing, investeren in het verduurzamen van woningen of in de leefbaarheid van de bestaande woonwijken is op deze manier niet meer mogelijk. Als college zullen we aandacht blijven vragen bij de regering en de Tweede Kamer voor de gevolgen van de maatregelen en blijven we aandringen op aanpassing van de plannen.”

Woonconcept heeft naast een directe bouwstop voor nog niet gestarte projecten, ook gedwongen ontslagen aangekondigd. De projecten die nu in uitvoering zijn kunnen waarschijnlijk worden voltooid. Domesta doet voorlopig ook geen nieuwe investeringen. Hiemstra: “De betekenis voor alle projecten en andere samenwerkingsverbanden in Hoogeveen is nu nog niet helder. De komende dagen en weken proberen we hier nog beter inzicht in te krijgen. Domesta heeft aangegeven dat de ontwikkelingen op de Bilderdijklocatie en de invulling van de locatie van de voormalige Nederlandse Bank in elk geval wel door gaan.”
Provincie:
Tag(s):