woensdag, 28. november 2012 - 19:41

Provincie Groningen blij met voortgang krimpbeleid

Het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta, een fonds voor
particuliere woningverbetering, een brandbrief aan minister Blok van
Wonen en Rijksdienst over de voorgenomen maatregelen; het zijn een
aantal resultaten uit de Voortgangsrapportage Provinciaal Actieplan
Bevolkingsdaling (2010-2013).

"Het ongeduld speelt ons soms parten bij de aanpak, daarom is het goed om te zien hoeveel er ondertussen gebeurt in de krimpgebieden", aldus gedeputeerde Besselink. Het College van Gedeputeerde Staten hebben de voortgangsrapportage van het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling vandaag vastgesteld.

De provincie Groningen is het ‘krimplaboratorium’ van Nederland met ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Eind 2010 is het
Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling, ‘Kijk op krimp, 2010 — 2013’,
vastgesteld. Met als doel in de krimpregio’s een kwalitatief aantrekkelijke
leefomgeving te creëren of op peil te houden.

De belangrijkste actie blijft de ontwikkeling van de regionale Woon- en
Leefbaarheidsplannen in de regio’s Eemsdelta, Oost-Groningen en
gemeente De Marne. Hierin worden door de regio belangrijke keuzes
gemaakt op het gebied van voorzieningen en de woningvoorraad.
Inmiddels ligt er in gemeente De Marne een woon- en leefbaarheidsplan
(WLP) met uitvoeringsprogramma.
Provincie:
Tag(s):