dinsdag, 13. november 2012 - 16:54

Rechter: Postmus hoeft niet terug als afdelingshoofd Longziekten bij VUmc

Amsterdam

Het VUmc hoeft prof. dr. P.E. Postmus niet als afdelingshoofd Longziekten terug te laten keren. Wel kan hij zijn werk als hoogleraar en medisch specialist gewoon weer oppakken. Dit heeft de rechter vandaag beslist in een kort geding tussen Postmus en het VUmc.

Er zijn al langere tijd problemen tussen medisch specialisten in het VUmc. Begin juli 2012 informeerde Postmus de Inspectie dat de sectie Longchirurgie volgens hem onderbemand was. Hij heeft zijn zorgen daarover niet eerst op managementniveau in het ziekenhuis besproken. Ook heeft hij zijn zorgen niet tevoren kenbaar gemaakt aan de raad van bestuur. Het bestuur heeft daarop Postmus tijdelijk op non-actief gesteld. Door wel de Inspectie te informeren maar tevoren onvoldoende intern overleg te plegen, heeft Postmus blijk gegeven als het erop aankomt onvoldoende te communiceren. Het VUmc heeft daarom de positie van Postmus als afdelingshoofd Longziekten heroverwogen. Over het functioneren van Postmus als hoogleraar en medisch specialist heeft het VUmc niets dan lof.

Redelijk voorstel
Het voorstel van het VUmc aan Postmus dat hij alleen zijn functie van afdelingshoofd neerlegt, is redelijk vindt de rechter. Een minder verstrekkend voorstel is volgens de rechter vanuit het VUmc bezien niet goed denkbaar. Voor Postmus blijven zijn overige werkzaamheden en zijn arbeidsvoorwaarden gelijk. Hij zal er in inkomen niet op achteruit gaan. De rechter is van mening dat van Postmus daarom in redelijkheid mag worden gevergd dat hij de functiewijziging accepteert.
Provincie:
Tag(s):