zaterdag, 15. december 2012 - 9:18

Rode Kruis waarschuwt voor risico’s militarisering van hulp

Den Haag

Er kleven volgens het Rode Kruis grote risico’s aan de militarisering van hulp, voor zowel slachtoffers als hulpverleners. Militairen die noodhulp verlenen kunnen het werk van humanitaire organisaties bemoeilijken, of soms zelfs onmogelijk maken.

Het Rode Kruis is daarom zeer bezorgd over het besluit van de Nederlandse regering om 250 miljoen euro uit te trekken voor humanitaire hulp bij internationale vredes- en crisisoperaties in ontwikkelingslanden als onderdeel van de militaire operatie. Maandag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hulpverleners in gevaar
Vermenging van humanitaire en militaire activiteiten kan leiden tot gevaar voor de burgerbevolking, die doelwit van aanvallen kan worden als ze humanitaire hulp van militairen aannemen. Daarnaast kan het ertoe leiden dat de strijdende partijen of zelfs de burgerbevolking de humanitaire hulp niet meer accepteert. Tot slot kan het de hulpverleners in gevaar brengen. Geweld tegen hulpverleners in conflictgebieden komt in toenemende mate voor. Dit jaar zijn in Syrië en Pakistan meerdere hulpverleners tijdens hun werk om het leven gekomen. Ook is er geschoten op ziekenhuizen en Rode Kruis gebouwen in Libië en Libanon.

Hulpverlening zwakt af
Bij conflicten gaat het vaak om extreem complexe sociaal-politieke situaties waarin men langdurig consequent zal moeten blijven handelen. Het is van essentieel belang dat de politieke en militaire beleidsmakers serieus de verstrekkende gevolgen wegen van de vermenging van humanitaire hulp en militaire operaties. Humanitaire organisaties op hun beurt moeten ook meer debatteren over de gevolgen van deze politieke keuze.

Daarbij moet zelfkritiek niet uit de weg gegaan worden. Voorkomen moet worden dat de veiligheid van humanitaire hulpverleners nog verder wordt verzwakt en, nog belangrijker, de slachtoffers van het geweld verder geïsoleerd en in gevaar gebracht worden.
Provincie:
Tag(s):