woensdag, 19. december 2012 - 13:13

Steeds meer mensen krijgen te maken met inbraak

Maastricht/Amsterdam

Van 2008 naar 2011 is het aantal slachtoffers van inbraak met 100.000 toegenomen.

‘Het aantal Nederlanders dat met een inbraak te maken heeft gehad is van 2008 naar 2011 van 2,5% oftewel ca. 400.000 naar 3,1% oftewel ca. 500.000 slachtoffers. Een stijging dus van naar schatting 100.000 slachtoffers’, meldt het CBS woensdag.

Aantal slachtoffers woninginbraak sinds 2008 toegenomen
Het gaat dan zowel om pogingen tot inbraak zonder dat er iets is gestolen, als om inbraken waarbij daadwerkelijk iets is gestolen uit de woning. Het aandeel slachtoffers van inbraak met diefstal is tussen 2008 en 2011 gestegen van 1,1 naar 1,5 procent, een toename met bijna 50.000 slachtoffers.

Ook kans op woninginbraak hoger ingeschat
Steeds meer Nederlanders denken dat ze zelf risico op inbraak lopen. Het aandeel mensen dat de kans op woninginbraak in het komende jaar heel groot acht, is gestegen van 5,5 procent in 2008 naar 6,9 procent in 2011.

De persoonlijke ervaring van een inbraak is van grote invloed op deze inschatting. Van degenen die recentelijk een woninginbraak of een poging daartoe hebben meegemaakt denkt 35 procent dat de kans om (weer) slachtoffer te worden (heel) groot is. Dat is ongeveer zes keer zo veel als bij personen die geen slachtoffer zijn geweest.

In zuiden en westen meeste slachtoffers woninginbraak
In minder verstedelijkte provincies, zoals Drenthe, Zeeland, Overijssel en Friesland, zijn relatief minder slachtoffers van (poging tot) inbraak dan in sterker verstedelijkte provincies zoals Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. Ook de inschatting van de kans op woninginbraak is grofweg volgens dit patroon over het land verdeeld.
Provincie:
Tag(s):