dinsdag, 18. december 2012 - 10:50

Vaker loos alarm voor brandweer

Den Haag

In 2011 heeft de brandweer 155 duizend meldingen ontvangen, 2 procent meer dan in 2010. Hiervan waren 107 duizend brandmeldingen en bijna 48 duizend verzoeken om hulpverlening. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Opvallend is wel dat zes van de tien (62 procent) meldingen loos alarm betrof, dit waren veelal meldingen via een brandmeldinstallatie. Het jaar daarvoor was het aantal loze meldingen nog 59 procent. De brandweer pleit al langer voor een aanpak van dit soort meldingen. Het kost de gemeenschap onnodig veel geld. In de provincies Overijssel, Zuid-Holland en Limburg worden de meeste loze meldingen per duizend inwoners geregistreerd.

Afname binnenbranden
In 2011 zijn bijna 41 duizend branden geregistreerd. Dat zijn er 1,2 duizend minder dan in 2010. Dit komt vooral door afname van het aantal binnenbranden (14,3 duizend). Het aantal buitenbranden is licht toegenomen: van 24 duizend in 2010 naar 25 duizend in 2011.

63 Doden
De opkomsttijd van de brandweer is in 2011 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. In 2011 was bij 30 procent van de branden sprake van een rijtijd van meer dan zes minuten. In 2011 vielen 63 doden bij brand. Verder was sprake van ongeveer 900 gewonden en werden ongeveer 700 personen bij een brand gered, waarvan 500 door de brandweer.
Provincie:
Tag(s):